Винари Трейд доставя безплатни поръчки до домовете на клиентите направили поръчки през сайта в градовете В. Търново, Г. Оряховица, Русе, Троян, Севлиево.